Séances du mercredi 16/08/2006 au mardi 22/08/2006

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi
Deux flics à Miami 17h30 21h30 21h30 21h30
Cars 17h30 17h30 17h30
Camping 21h30 21h30 21h30
Tideland (VO) 21h30 21h30
Pirates des Caraïbes 2 17h30 21h30 17h30 21h30 21h30 21h30
Changement d’adresse 21h30 21h30