Séances du mercredi 03/01/2007 au mardi 09/01/2007

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi
Franklin et le trésor du lac 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00
Souris City 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00
Hors de prix 20h45 20h45 20h45 18h00 20h45 20h45
Le Dahlia noir 20h45 20h45 20h45
Little Miss Sunshine (VO) 20h45 18h00 20h45